آجیل خوری چوبی نمایش بزرگتر

آجیل خوری چوبی

ساده-بزرگ

محصول جدید

آجیل خوری چوبی بزرگ با قطر تقریبی 30 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر.

1,500,000 ریال بدون مالیات.

1,500,000 ریال به ازای هر عدد