مقامی باقالا (مخصوص باقالی پخته)

محصول جدید

200,000 ریال بدون مالیات.

200,000 ریال به ازای هر کیلوگرم