جای قاشق چوبی نمایش بزرگتر

جای قاشق چوبی

محصول جدید

یک طرح زیبا از تنه ی درخت که می تواند مورد استفاده های متنوعی از قبیل جای قاشقی، گلدان و ... قرار گیرد.

ارتفاع تقریبی: 13 سانتیمتر

قطر داخلی تقریبی: 8 سانتیمتر

650,000 ریال بدون مالیات.

650,000 ریال به ازای هر عدد