زنبیل حصیری گل برجسته نمایش بزرگتر

زنبیل حصیری گل برجسته

محصول جدید

زنبیل حصیری با گل برجسته و زیبا که بافت و قیمت مناسبی دارد.

500,000 ریال بدون مالیات.

500,000 ریال به ازای هر عدد