زیردیگی حصیری نمایش بزرگتر

زیردیگی حصیری

توپر

محصول جدید

زیردیگی حصیری که به گیلکی به آن کاسبه میگویند یک وسیله نوستالژیک و با ریشه است که در قدیم کاربرد زیاد در شمال ایران داشته است.

150,000 ریال بدون مالیات.

150,000 ریال به ازای هر عدد