تخته سبزی

محصول جدید

تخته سبزی خرد کنی یا سینی چوبی یا به گیلکی تبجه.

لطفا قطر تخته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

500,000 ریال بدون مالیات.

500,000 ریال به ازای هر عدد