سینی چوبی

محصول جدید

سینی چوبی و سنتی در سه سایز مختلف.

کوچک 30*20

متوسط 40*27

بزرگ 44*30

400,000 ریال بدون مالیات.

400,000 ریال به ازای هر عدد

  • کوچک
  • متوسط
  • بزرگ