قاشق عسل خوری نمایش بزرگتر

قاشق عسل خوری

محصول جدید

قاشق عسل خوری چوبی در سه اندازه کوچک - متوسط و بزرگ

طول تقریبی  قاشق کوچک: 15 سانتیمتر

طول تقریبی  قاشق کوچک: 20 سانتیمتر

طول تقریبی  قاشق بزرگ 30 سانتیمتر

80,000 ریال بدون مالیات.

80,000 ریال به ازای هر عدد

  • کوچک
  • متوسط
  • بزرگ