گمج (ظرف سفالی) سنتی گیلان

محصول جدید

معمولا هنگام پختن غذا در گمج، از درب دیگ های معمولی استفاده می کنند و به همین دلیل ما دو گزینه ی "با درب " و "بدون درب"  را برای خرید شما عزیزان فعال کرده ایم.

500,000 ریال بدون مالیات.

500,000 ریال به ازای هر عدد