بشقاب چوبی پیتزا

محصول جدید

بشقاب چوبی مخصوص پیتزا در 3 اندازه:

کوچک:  قطر در حدود 20 سانتیمتر.

متوسط:  قطر در حدود 25 سانتیمتر.

بزرگ:  قطر در حدود 30 سانتیمتر.

210,000 ریال بدون مالیات.

210,000 ریال به ازای هر عدد

  • کوچک
  • متوسط
  • بزرگ
  • بزرگ دسته دار
  • متوسط دسته دار