حلوای عید نمایش بزرگتر

حلوای عید

محصول جدید

حلوای سنتی گیلان که معمولا در ایام عید توسط مادران ما پخت میشد. در 2 نوع ساده و خالواشی!

750,000 ریال بدون مالیات.

750,000 ریال به ازای هر کیلوگرم