دم کنی حصیری نمایش بزرگتر

دم کنی حصیری

محصول جدید

دم کنی حصیری زیبا در دو انداز کوچک و بزرگ. این محصول می تواند به عنوان زیردیگی سنتی هم مورد استفاده قرار گیرد.

قطر سایز کوچک: حدود 18 سانتیمتر

قطر سایز بزرگ: حدود 35 سانتیمتر

300,000 ریال بدون مالیات.

300,000 ریال به ازای هر عدد

  • کوچک
  • بزرگ