شال محلی گیلان

محصول جدید

شال محلی گیلان در دو رنگ.

750,000 ریال بدون مالیات.

750,000 ریال به ازای هر عدد